Lid worden

Meld je aan als lid van het NFG door onderstaand formulier in te vullen.

Wie zich aanmeldt voor 1 januari a.s. krijgt in 2018 € 10 korting.

Het lidmaatschap geldt altijd voor een heel kalenderjaar en gaat op 1 januari in. Wie in de loop van een kalenderjaar lid wordt ontvangt ook de al eerder in dat jaar verschenen afleveringen van het tijdschrift FLUIT.
Elk nieuw lid ontvangt als welkomstgeschenk een cd met fluitmuziek.

Tarieven:

Gewoon lid: € 47,50 (bij aanmelding voor 1-1-2018: € 37,50)

Jeugdlid tot 18 jaar: € 37,50 (bij aanmelding voor 1-1-2018: € 27,50)

Student tot 30 jaar: € 37,50 (bij aanmelding voor 1-1-2018: € 27,50)
(Vanaf 2018 geldt het studentlidmaatschap voor alle studenten, ongeacht de studierichting. Stuur een kopie van je collegekaart naar: Ledenadministratie NFG, Postbus 75830, 1070 AV Amsterdam of stuur een scan aan ledenadministratie@nfg-fluit.nl.)

Gezinslidmaatschap: € 55,- (bij aanmelding voor 1-1-2018: € 45)
(Eén tijdschrift, ledenkorting voor aangemelde gezinsleden bij evenementen)

Leden die de contributie betalen d.m.v. machtiging voor automatische incasso (domiciliëring) krijgen € 2,50 korting.

Abonnee FLUIT (alleen voor onderwijsinstellingen/bibliotheken): € 31,50

Ondergetekende meldt zich aan voor het Nederlands Fluit Genootschap als:

 gewoon lid jeugdlid studentlid gezinslid abonnee (onderwijsinstelling/bibliotheek)
(Voor studentlidmaatschap: stuur een kopie van je collegekaart in (adres zie boven), waaruit blijkt dat je ingeschreven bent als student als je NFG-lidmaatschap ingaat.)

Achternaam (verplicht)

Voornaam/-letters (verplicht)

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Geslacht: manvrouw

Straat + huisnr

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoon)

Uw email (verplicht)

Niveau: amateurconservatoriumstudentprofessional

Overige namen gezinsleden (alleen bij gezinslidmaatschap) / Opmerking

 Stuur mij een machtigingsformulier voor automatische incasso (domiciliëring)
  (je ontvangt het formulier met een gefrankeerde retourenvelop)

   Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.