Lidmaatschap

Lid worden

Meld je aan als lid van het NFG door het formulier onderaan deze pagina in te vullen.

Het lidmaatschap geldt altijd voor een heel kalenderjaar en gaat op 1 januari in. Wie in de loop van een kalenderjaar lid wordt ontvangt ook de al eerder in dat jaar verschenen afleveringen van het tijdschrift FLUIT.
Elk nieuw lid ontvangt als welkomstgeschenk een cd met fluitmuziek.

Tarieven:

Gewoon lid: € 47,50

Jeugdlid tot 18 jaar: € 37,50

Student tot 30 jaar: € 37,50

(Vanaf 2018 geldt het studentlidmaatschap voor alle studenten, ongeacht de studierichting. Stuur een kopie van je collegekaart naar: Ledenadministratie NFG, Postbus 75830, 1070 AV Amsterdam of stuur een scan aan de ledenadministratie)

Gezinslidmaatschap: € 55,-

(Eén tijdschrift, ledenkorting voor aangemelde gezinsleden bij evenementen)

Leden die de contributie betalen d.m.v. machtiging voor automatische incasso (domiciliëring) krijgen € 2,50 korting.

Abonnee FLUIT (alleen voor onderwijsinstellingen/bibliotheken): € 31,50

Ondergetekende meldt zich aan voor het Nederlands Fluit Genootschap als:

 gewoon lid jeugdlid studentlid gezinslid abonnee (onderwijsinstelling/bibliotheek)
(Voor studentlidmaatschap: stuur een kopie van je collegekaart in (adres zie boven), waaruit blijkt dat je ingeschreven bent als student als je NFG-lidmaatschap ingaat.)

Achternaam (verplicht)

Voornaam/-letters (verplicht)

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Geslacht: manvrouw

Straat + huisnr

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoon)

Uw email (verplicht)

Niveau: amateurconservatoriumstudentprofessional

Overige namen gezinsleden (alleen bij gezinslidmaatschap) / Opmerking

 Stuur mij een machtigingsformulier voor automatische incasso (domiciliëring)
  (je ontvangt het formulier met een gefrankeerde retourenvelop)

   Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Door dit formulier in te zenden ga ik akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens, die uitsluitend gebruikt zullen worden om het NFG goed te laten functioneren voor de leden.

Lidmaatschap beëindigen

Opzeggen: uiterlijk 4 weken voor het einde van het lopende jaar, schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie.